Usługi BHP - Szkolenia, nadzór

inne


Usługi Bieruń, Szkolenia, Bieruń, nadzór Bieruń

Wykonujemy wszystkie obowiązki z zakresu bhp, które na Pracodawcę nakłada Kodeks Pracy. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw, oferując między innymi:
• Szkolenia BHP wstępne i okresowe,
• Prowadzenie postępowań powypadkowych,
• Koordynacja BHP inwestycji budowlanych,
• Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego,
• Współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ
• Opracowanie gospodarki odzieżowej
• Okresowe przeglądy i audyty BHP,
• Opracowanie instrukcji oraz planów ewakuacji,
• Pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych,
• Reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych
• Prowadzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, badań lekarskich),
• Doradztwo w zakresie BHP.
Powyższe czynności wykonujemy jako pojedyncze zlecenia lub poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba bhp


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 468

nr ogłoszenia: 22658